........ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สถานีตำรวจภูธรบ้านแซว จังหวัดเชียงราย Bansaew Police sttion tel. 053 - 182300 ......
ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

Webbord แสดงความเห็น

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

 

 

อุดมคติตำรวจ

เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่

กรุณาปรานีต่อประชาชน

อดทนต่อความเจ็บใจ

ไม่หวั่นไหวต่อความอยากลำบาก

ไม่มักมากในลาภผล

มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน

ดำรงตนในยุติธรรม

กระทำการด้วยปัญญา

รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

 
คำปฏิญาณตำรวจ

          ข้าพเจ้า จักจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์และรัฐธรรมนูญ

         ข้าพเจ้า จักยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อระงับทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชนตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

          ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดศีลธรรมเป็นหลักประจำใจ

          ข้าพเจ้า จักยึดมั่นอยู่ในวินัย และรักษาไว้ซึ่งระเบียบแบบแผนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

          ข้าพเจ้า จักเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัด

 

 

 

 

 

 

WebSite Police
สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายทั้ง 24 สถาน
หนังสือพิมพ์
รวมเว็ปไซต์ในพื้นที่
รวม Link กฎหมาย
 

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านแซว

พ.ต.อ.เรวัตร ยืนธรรม

ผกก.สภ.บ้านแซว

08-1884-4711

กิจกรรมร่วมกับชุมชน

 

สถานที่ท่องเที่ยวร่วมกับชุมชน
 
 
แผนที่สถานีตำรวจภูธรบ้านแซว